Antminer D3

Có giá bán là: 50.000.000 đồng.

  • Máy đào Litecoin sẵn sàng hoạt động khi giao đến cho khách hàng.
  • Dễ dàng đào DASH ở tốc độ 17 Gb  với điện năng tiêu thụ là 1200W (+10%).
  • Nguồn điện yêu cầu là 15/20A.
  • Tiết kiệm chi phí tiền điện với nguồn chuyên dụng đào DASH của Bitman.
  • Hộp sẽ được gửi kèm theo khi khách hàng nhận máy đào DASH.