Dàn máy đào Zcash 6 VGA GTX 1070 8Gb 256 Bit

Có giá bán là: 81.000.000 đồng.

  • Máy đào Zcash sẵn sàng hoạt động khi giao đến cho khách hàng.
  • Dễ dàng đào Zcash ở tốc độ 2400 Sol/s với điện năng tiêu thụ là 850W.
  • Nguồn điện yêu cầu là 15/20A.
  • Tiết kiệm chi phí tiền điện với nguồn chuyên dụng đào Zcash.
  • Các hộp CPU và Vga sẽ được gửi kèm theo khi khách hàng nhận máy đào.